วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวข้าพเจ้า
 ชื่อ: นางสาวจินตนา  คำสุข   ชื่อเล่น: แตง
วันเกิด: 30  สิงหาคม  1993
อายุ: 19 ปี

กำลังศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การประถมศึกษา คบ.1หมู่2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ที่อยู่: บ้านเลขที่  .180 หมู่.1.แม่กลอง  .อุ้มผาง  .ตาก  63170

คติประจำใจ:สู้ต่อไปถ้ายังมีลมหายใจ

งานอดิเรก: ดูหนัง , ฟังเพลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น